Tasomääritelmät

Alkeet:

Osallistujalla ei tarvi olla aikaisempaa kokemusta ko. lajista. Lähdetään aina alkeista liikkeelle tutustuen itse tanssilajiin ja siihen sopivaan musiikkiin. Kävelyiden ja vastaavien harjoitteiden kautta opetellaan perusrytmi ja perusaskeleet sekä muutamia peruskuvioita, joita pääsee heti kokeilemaan lavoilla/tanssiravintoloissa.

Alkeisjatko:

Kerrataan perusaskel ja tutustutaan lisää perusrytmiin ja peruskuvioita.

Jatkotaso:

Osallistujan tulee hallita perusaskel ja muutama helppo kuvio. Jatkokurssille tultaessa perustanssin tulee olla sujuvaa. Alkeita ei enää kerrata.