Syyskokous Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla 1.11.-18 klo 17.30

1.11.2018 klo 17:30

Tervetuloa kokoukseen 1.11.2018 klo 17.30

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen pj joka toinen vuosi

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on

jäsenenä.

12. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

13. Päätetään kokous.