Yhdistyksen kevätkokous 12.4.2018

29.1.2018

Tervetuloa Tanssikas ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 12.4.2018 klo 17.15. Kokous pidetään Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla Korialla.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § määräämät asiat.

1. Avataan kokous

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan

lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous