Tervetuloa syyskokoukseen 27.11.2017 klo 17.30

7.11.2017

Sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 27.11.2017 klo 17.30 alkaen Elimäen Vilppulan nuorisoseurantalolla, Kyminasemantie 4 B, 45610 Koria

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § määräämät asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen pj joka toinen vuosi

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura

on jäsenenä.

12. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

13. Päätetään kokous.

Tervetuloa!